Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej – referat Macieja Ławrynowicza

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 25 stycznia (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.

Referat pt. „Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej” wygłosi dr hab. Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Maciej Ławrynowicz (zob. biogram LINK) jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zarządzanie zasobami ludzkimi, spółdzielczość: szczególnie, spółdzielnie socjalne, bankowość spółdzielcza (z perspektywy logik instytucjonalnych, tożsamość organizacyjna i wpływ wspólnot lokalnych), rynek pracy, metody jakościowe oraz instytucjonalizm organizacyjny.

Punktem wyjścia dla referatu będzie książka pt. „Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce: Ujęcie instytucjonalne” (Poltext 2013). Usłyszymy również o rezultatach najnowszych badań prowadzonych przez prof. Ławrynowicza dotyczących pracowników banków spółdzielczych i o tym jak logiki komercyjna, regulacyjna i spółdzielcza wywierają presje określające warunki ich działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem referenta pt. „Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym” (Bezpieczny Bank 2014, 3(56): 137-163) dostępnym tutaj LINK.

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Spotkanie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.