Harmonogram

Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

 

Lista spotkań cyklu 2016/2017

[Część tytułów ma charakter wstępny i może ulec zmianie.]
 • 20. października 2016 r.

  Elżbieta Hibner – Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia
 • 17. listopada 2016 r.

  Przemysław Hensel (WZ UW) – Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu
 • 22. grudnia 2016 r.

  Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW) – (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej
 • 26. stycznia 2017 r.

  Anna Ząbkowicz (INE PAN, UJ) – Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych
 • 23. lutego 2017 r.

  Dominik Antonowicz (UMK) – Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – przemiany w polskim szkolnictwie wyższym
 • 6. kwietnia 2017 r. [nastąpiła zmiana terminu z 23. marca]

  Agnieszka Dudzińska (ISP PAN) –
  Systemowy kontekst procesu legislacyjnego

 • 27. kwietnia 2017 r.

  Kaja Gadowska (UJ) – Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu
 • 10. maja 2017 r.

  Barbara Czarniawska (
  Uniwersytet w Göteborgu) – Hybrydyzacja w sektorze publicznym – i nie tylko
 • 25. maja 2017 r.

  Łukasz Dominiak (UMK) – Konceptualizacja władzy według materializmu instytucjonalnego Michaela Manna
 • 22. czerwca 2017 r.

  Seminarium specjalne (studia instytucjonalne w Polsce)

 

 

 Lista spotkań cyklu 2015/2016

 • 22. października 2015 r.

  Ireneusz Sadowski (ISP PAN) – Instytucje formalne czy kultura, czyli podskórna debata w naukach społecznych. Dyskusja wokół książki „Dlaczego narody przegrywają” Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona [ABSTRAKT]
 • 26. listopada 2015 r.

  Antoni Z. Kamiński (ISP PAN), Bartłomiej Kamiński (University of Maryland) – Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy (Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne)
 • 10. grudnia 2015 r.

  Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) – Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, niszczyć i podtrzymywać instytucje?
 • 28. stycznia 2016 r.

  Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN) – Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego
 • 25. lutego 2016 r.

  Radosław Poniat (IHiNP UwB) – Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania
 • 24. marca 2016 r.

  Piotr Chmielewski (KNS ALK), Jan Chmielewski (KPAiPAG ALK) – Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne korzyści. Na przykładzie Wspólnoty Leśnej Polskiego Spisza
 • 28. kwietnia 2016 r.

  Sławomir Łodziński (IS UW), Marek Szonert – Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2015
 • 13. maja 2016 r.

  Marek Kamiński (UCI) – Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych
 • 19. maja 2016 r.

  Wojciech Rafałowski (IS UW) – Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na podstawie danych z krajów pokomunistycznych
 • 23. czerwca 2016 r.

  Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW) – W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej