Harmonogram

Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.


Lista spotkań cyklu 2017/2018 (semestr zimowy)

[Część tytułów ma charakter wstępny i może ulec zmianie.]
 • 26. października 2017 r.

  Uli Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) – The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of “Industrie 4.0” in Germany
 • 23. listopada 2017 r.

  Tomasz Piróg (AGH) – Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne
 • 21. grudnia 2017 r. 

  Katarzyna Leszczyńska (AGH) – Czy płeć społeczno-kulturowa jest instytucją społeczną? O ograniczeniach i potencjale nowego instytucjonalizmu w teoretyzowaniu kategorii gender
 • 25. stycznia 2018 r.

  Maciej Ławrynowicz (UEP) – Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej
 • 22. lutego 2018 r.

  Witold Betkiewicz (ISP PAN) – Negocjacyjno-rywalizacyjny proces tworzenia reguł. Na styku administracji i polityki
 • 22. marca 2018 r.

 • Michał Federowicz (IFiS PAN) – Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej

   

  Lista spotkań cyklu 2016/2017

  • 20. października 2016 r.

   Elżbieta Hibner – Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia
  • 17. listopada 2016 r.

   Przemysław Hensel (WZ UW) – Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu
  • 22. grudnia 2016 r.

   Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW) – (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej
  • 26. stycznia 2017 r.

   Anna Ząbkowicz (INE PAN, UJ) – Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych
  • 23. lutego 2017 r.

   Dominik Antonowicz (UMK) – Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – przemiany w polskim szkolnictwie wyższym
  • 6. kwietnia 2017 r. [nastąpiła zmiana terminu z 23. marca]

   Agnieszka Dudzińska (ISP PAN) –
   Systemowy kontekst procesu legislacyjnego

  • 27. kwietnia 2017 r.

   Kaja Gadowska (UJ) – Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu
  • 10. maja 2017 r.

   Barbara Czarniawska (
   Uniwersytet w Göteborgu) – Hybrydyzacja w sektorze publicznym – i nie tylko
  • 25. maja 2017 r.

   Łukasz Dominiak (UMK) – Konceptualizacja władzy według materializmu instytucjonalnego Michaela Manna
  • 22. czerwca 2017 r.

   Seminarium specjalne (studia instytucjonalne w Polsce)

   

   

   Lista spotkań cyklu 2015/2016

  • 22. października 2015 r.

   Ireneusz Sadowski (ISP PAN) – Instytucje formalne czy kultura, czyli podskórna debata w naukach społecznych. Dyskusja wokół książki „Dlaczego narody przegrywają” Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona [ABSTRAKT]
  • 26. listopada 2015 r.

   Antoni Z. Kamiński (ISP PAN), Bartłomiej Kamiński (University of Maryland) – Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy (Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne)
  • 10. grudnia 2015 r.

   Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) – Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, niszczyć i podtrzymywać instytucje?
  • 28. stycznia 2016 r.

   Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN) – Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego
  • 25. lutego 2016 r.

   Radosław Poniat (IHiNP UwB) – Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania
  • 24. marca 2016 r.

   Piotr Chmielewski (KNS ALK), Jan Chmielewski (KPAiPAG ALK) – Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne korzyści. Na przykładzie Wspólnoty Leśnej Polskiego Spisza
  • 28. kwietnia 2016 r.

   Sławomir Łodziński (IS UW), Marek Szonert – Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2015
  • 13. maja 2016 r.

   Marek Kamiński (UCI) – Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych
  • 19. maja 2016 r.

   Wojciech Rafałowski (IS UW) – Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na podstawie danych z krajów pokomunistycznych
  • 23. czerwca 2016 r.

   Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW) – W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej