Harmonogram

Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

 

Lista spotkań cyklu 2017/2018

 • 26. października 2017 r.
  Uli Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) – The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of “Industrie 4.0” in Germany
 • 23. listopada 2017 r.
  Tomasz Piróg (AGH) – Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne
 • 25. stycznia 2018 r.
  Maciej Ławrynowicz (UEP) – Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej
 • 22. lutego 2018 r.
  Witold Betkiewicz (ISP PAN) – Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji
 • 22. marca 2018 r.
  Michał Federowicz (IFiS PAN) – Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej
 • 19. kwietnia 2018 r.
  Roy R. Suddaby (University of Victoria, Canada) –  Craft, magic and the re-enchantment of the world
  Sabina Siebert (University of Glasgow, UK) – Enchantment, emplacement and secrecy in an elite profession: An institutional perspective
 • 10. maja 2018 r.
  Agnieszka Cianciara  (ISP PAN) – Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich

 

Lista spotkań cyklu 2016/2017

 • 20. października 2016 r.
  Elżbieta Hibner – Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia

 

 • 17. listopada 2016 r.
  Przemysław Hensel (WZ UW) – Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu

 

 • 22. grudnia 2016 r.
  Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW) – (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej

 

 • 26. stycznia 2017 r.
  Anna Ząbkowicz (INE PAN, UJ) – Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych

 

 • 23. lutego 2017 r.
  Dominik Antonowicz (UMK) – Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – przemiany w polskim szkolnictwie wyższym

 

 • 6. kwietnia 2017 r.
  Agnieszka Dudzińska (ISP PAN) – Systemowy kontekst procesu legislacyjnego

 

 • 27. kwietnia 2017 r.
  Kaja Gadowska (UJ) – Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu

 

 • 10. maja 2017 r.
  Barbara Czarniawska (Uniwersytet w Göteborgu) – Hybrydyzacja w sektorze publicznym – i nie tylko

 

 • 25. maja 2017 r.
  Łukasz Dominiak (UMK) – Konceptualizacja władzy według materializmu instytucjonalnego Michaela Manna

 

 • 22. czerwca 2017 r.
  Seminarium specjalne (studia instytucjonalne w Polsce)

 

 Lista spotkań cyklu 2015/2016

 • 22. października 2015 r.
  Ireneusz Sadowski (ISP PAN) – Instytucje formalne czy kultura, czyli podskórna debata w naukach społecznych. Dyskusja wokół książki „Dlaczego narody przegrywają” Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona [ABSTRAKT]

 

 • 26. listopada 2015 r.
  Antoni Z. Kamiński (ISP PAN), Bartłomiej Kamiński (University of Maryland) – Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy (Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne)

 

 • 10. grudnia 2015 r.
  Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) – Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, niszczyć i podtrzymywać instytucje?

 

 • 28. stycznia 2016 r.
  Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN) – Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego

 

 • 25. lutego 2016 r.
  Radosław Poniat (IHiNP UwB) – Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania

 

 • 24. marca 2016 r.
  Piotr Chmielewski (KNS ALK), Jan Chmielewski (KPAiPAG ALK) – Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne korzyści. Na przykładzie Wspólnoty Leśnej Polskiego Spisza

 

 • 28. kwietnia 2016 r.
  Sławomir Łodziński (IS UW), Marek Szonert – Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2015

 

 • 13. maja 2016 r.
  Marek Kamiński (UCI) – Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych

 

 • 19. maja 2016 r.
  Wojciech Rafałowski (IS UW) – Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na podstawie danych z krajów pokomunistycznych

 

 • 23. czerwca 2016 r.
  Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW) – W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej