Harmonogram

Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

Lista spotkań cyklu 2019/2020 (semestr zimowy)

 • 3 października 2019 r.
  Marek Kamiński (University of California, Irvine) – „Wadliwe” głosy w systemach PR i SMD: wyższa frekwencja pochodzi z głosów niższej jakości. 
 • 24 października 2019 r.
  Frank Meier (Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg) & Thorsten Peetz (Universität Bremen) – Saint-making as institutional work?
 • 21 listopada 2019 r.
  Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński) – Realne decyzje: reprezentacja terytorialna a rywalizacja personalna w wyborach sejmowych 2019
 • 19 grudnia 2019 r.
  Joanna Szalacha-Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Instytucjonalizacja bezgotówkowej Polski
 • 30 stycznia 2020 r.
  Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Publish or perish po polsku, czyli o instytucjonalizacji wzorów publikowania

Lista spotkań cyklu 2018/2019

 • 25 października 2018 r.
  Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii UJ) – Negatywny konsens konstytucyjny
 • 29 listopada 2018 r.
  Mateusz Fałkowski (Instytut Pileckiego) – Zagraniczni sojusznicy, rywalizacja o zasoby i instytucjonalizacja ruchu społecznego w podziemiu
 • 24 stycznia 2019 r.
  Maciej Kassner (Instytut Filozofii UMK) – Jak opisać dynamikę polityczną polskiej transformacji? Hipoteza ruchu dwukierunkowego Karla Polanyiego
 • 21 marca 2019 r.
  Spotkanie specjalne / warsztaty: „Między pokoleniami – różne ujęcia problematyki intergeneracyjnej w badaniach empirycznych” (Marta Olcoń Kubicka / Irek Sadowski)
 • 25 kwietnia 2019 r.
  Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Jak powiązać egalitaryzm z kapitalizmem? O architekturze instytucjonalnej modelu szwedzkiego
 • 23 maja 2019 r.
  Andrzej Rychard (IFiS PAN) – Zawracająca transformacja. Hybryda czy nowa spójność?

 

Lista spotkań cyklu 2017/2018

 • 26 października 2017 r.
  Uli Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) – The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of “Industrie 4.0” in Germany
 • 23 listopada 2017 r.
  Tomasz Piróg (AGH) – Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne
 • 25 stycznia 2018 r.
  Maciej Ławrynowicz (UEP) – Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej
 • 22 lutego 2018 r.
  Witold Betkiewicz (ISP PAN) – Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji
 • 22 marca 2018 r.
  Michał Federowicz (IFiS PAN) – Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej
 • 19 kwietnia 2018 r.
  Roy R. Suddaby (University of Victoria, Canada) –  Craft, magic and the re-enchantment of the world
  Sabina Siebert (University of Glasgow, UK) – Enchantment, emplacement and secrecy in an elite profession: An institutional perspective
 • 10 maja 2018 r.
  Agnieszka Cianciara  (ISP PAN) – Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich

 

Lista spotkań cyklu 2016/2017

 • 20 października 2016 r.
  Elżbieta Hibner – Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia
 • 17 listopada 2016 r.
  Przemysław Hensel (WZ UW) – Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu
 • 22 grudnia 2016 r.
  Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW) – (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej
 • 26 stycznia 2017 r.
  Anna Ząbkowicz (INE PAN, UJ) – Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych
 • 23 lutego 2017 r.
  Dominik Antonowicz (UMK) – Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – przemiany w polskim szkolnictwie wyższym
 • 6 kwietnia 2017 r.
  Agnieszka Dudzińska (ISP PAN) – Systemowy kontekst procesu legislacyjnego
 • 27 kwietnia 2017 r.
  Kaja Gadowska (UJ) – Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu
 • 10 maja 2017 r.
  Barbara Czarniawska (Uniwersytet w Göteborgu) – Hybrydyzacja w sektorze publicznym – i nie tylko
 • 25 maja 2017 r.
  Łukasz Dominiak (UMK) – Konceptualizacja władzy według materializmu instytucjonalnego Michaela Manna
 • 22 czerwca 2017 r.
  Seminarium specjalne (studia instytucjonalne w Polsce)

 

 Lista spotkań cyklu 2015/2016

 • 22 października 2015 r.
  Ireneusz Sadowski (ISP PAN) – Instytucje formalne czy kultura, czyli podskórna debata w naukach społecznych. Dyskusja wokół książki „Dlaczego narody przegrywają” Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona [ABSTRAKT]
 • 26 listopada 2015 r.
  Antoni Z. Kamiński (ISP PAN), Bartłomiej Kamiński (University of Maryland) – Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy (Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne)
 • 10 grudnia 2015 r.
  Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) – Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, niszczyć i podtrzymywać instytucje?
 • 28 stycznia 2016 r.
  Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN) – Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego
 • 25 lutego 2016 r.
  Radosław Poniat (IHiNP UwB) – Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania
 • 24 marca 2016 r.
  Piotr Chmielewski (KNS ALK), Jan Chmielewski (KPAiPAG ALK) – Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne korzyści. Na przykładzie Wspólnoty Leśnej Polskiego Spisza
 • 28 kwietnia 2016 r.
  Sławomir Łodziński (IS UW), Marek Szonert – Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2015
 • 13 maja 2016 r.
  Marek Kamiński (UCI) – Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych
 • 19 maja 2016 r.
  Wojciech Rafałowski (IS UW) – Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na podstawie danych z krajów pokomunistycznych
 • 23 czerwca 2016 r.
  Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW) – W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej