Podcast


Odcinek (3)
Seminarium 06.04.2017: dr Agnieszka Dudzińska „Systemowy kontekst procesu legislacyjnego”, koreferat byłego szefa Urzędu Rady Ministrów – Jana Rokity

Aneks: Systemowy kontekst procesu legislacyjnego (prezentacja)


Odcinek (2)

Seminarium 23.02.2017: dr hab. Dominik Antonowicz „Polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń”, koreferat dr hab. Tomasza Zaryckiego

 


Odcinek (1)

Seminarium 20.10.2016: dr Elżbieta Hibner „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia”