Podcast

Odcinek (2)
Seminarium 23.02.2017: dr hab. Dominik Antonowicz „Polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń”, koreferat dr hab. Tomasza Zaryckiego

Odcinek (1)
Seminarium 20.10.2016: dr Elżbieta Hibner „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia”