Seminarium

Współczesny instytucjonalizm nie jest odrębną dyscypliną naukową, ale raczej interdyscyplinarnym parasolem, pod którym mają okazję spotkać się przedstawiciele różnych, w pełni zinstytucjonalizowanych dziedzin: socjologii, ekonomii, historii, nauk politycznych, prawa, a także wszyscy inni zainteresowani przenikaniem się systemów reguł organizujących różne obszary życia społecznego. Choć istnieje więc zbiór ważnych i cenionych teorii, a nawet paradygmatów, które zwykło się łączyć wspólną jego etykietą, nie posiada on swoich instytutów czy katedr. Aby skutecznie wspierać rozwój polskich badań instytucjonalnych i zapewnić możliwość wymiany poglądów między naukowcami zainteresowanymi tą problematyką potrzebna jest jednak jakaś forma (nomen omen) zinstytucjonalizowanej współpracy. Właśnie z tej potrzeby zrodziła się idea seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” współorganizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Seminarium poświęcone jest dyskusjom nad najważniejszymi, ukazującymi się na świecie pracami z zakresu instytucjonalizmu oraz prezentacji własnych badań. Uważamy, że regularna komunikacja pomiędzy badaczami – częstokroć rozproszonymi w różnych dyscyplinach i jednostkach naukowych – pozwoli na skuteczniejszy rozwój studiów w tym zakresie.

Zapraszamy każdego naukowca zainteresowanego problematyką instytucji do zgłaszania chęci czynnego (propozycje własnych prezentacji) lub biernego udziału w seminarium.