Podcast


Odcinek (6)
Seminarium 19.04.2018: prof. Roy Suddaby & prof. Sabina Siebert – two papers on enchantment of the institutional world

 


Odcinek (5)
Seminarium 26.10.2017: dr Ulrich Meyer „The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of Industrie 4.0 in Germany”

 


Odcinek (4)
Seminarium 10.05.2017: prof. Barbara Czarniawska „Hybrydyzacja w sektorze publicznym” (koreferat wygłosił dr Witold Betkiewicz)

 


Odcinek (3)
Seminarium 06.04.2017: dr Agnieszka Dudzińska „Systemowy kontekst procesu legislacyjnego” (koreferat byłego szefa Urzędu Rady Ministrów – Jana Rokity)

Aneks: Systemowy kontekst procesu legislacyjnego (prezentacja)


Odcinek (2)

Seminarium 23.02.2017: dr hab. Dominik Antonowicz „Polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń” (koreferat wygłosił dr hab. Tomasz Zarycki)

 


Odcinek (1)

Seminarium 20.10.2016: dr Elżbieta Hibner „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia”