Referat Mikołaja Pawlaka

Na najbliższym seminarium, 10 grudnia 2015 r., referat pt. „Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, utrzymywać i niszczyć instytucje?” wygłosi Mikołaj Pawlak (IPSiR UW). Pierwszy głos w dyskusji wygłosi Mateusz Fałkowski (ISP PAN).

Teoria instytucjonalna konwencjonalnie kojarzona jest z badaniem wpływu społecznego kontekstu na działania aktorów. Jednostki i organizacje rozumiane są w takim ujęciu jako odbiorcy reguł. Jednak neoinstytucjonalizm nie zakłada prostego determinizmu i dostrzega się w nim to, jak aktorzy poprzez swoje działania wpływają na kształt instytucji. Paradoks zakorzenionej sprawczości jest kłopotliwym zagadnieniem dla teorii instytucjonalnej, w obrębie której proponowane są próby jego przezwyciężenia. Referat ma na celu prezentację koncepcji pracy instytucjonalnej [institutional work], czyli celowego działania zmierzające do tworzenia, utrzymywania lub niszczenia instytucji (Lawrence, Suddaby 2006: 215). Zatem praca instytucjonalna jest meta-działaniem, gdyż jego celem jest wpływanie na reguły określające działanie innych aktorów. Koncepcja ta rozwijana jest intensywnie przez ostatnią dekadę i daje nadzieje na lepsze zrozumienie wzajemnych relacji aktorów i instytucji, ale także powoduje konieczność stawiania nowych pytań – np. dotyczących niezamierzonych konsekwencji przerabiania instytucji.

Lawrence T. B., Suddaby R. (2006) Institutions and institutional work. W: S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, W. R. Nord (red.) Handbook of organization studies, 2nd Edition. London: Sage, s. 215-254.
– > oryginalny wykład koncepcji pracy instytucjonalnej

Pawlak M., Mica A. (w druku) Coping with the Unintended Consequences of Institutional Work. W: G. Kruecken, C. Mazza, R. Meyer, P. Walgenbach (red.) New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
– > artykuł współautorstwa referenta na temat problemu niezamierzonych konsekwencji pracy instytucjonalnej

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.