Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu – wystąpienie Kai Gadowskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie otwartego seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 27. kwietnia (czwarty czwartek). Referat „Dysfunkcje służby cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu” wygłosi Kaja Gadowska (UJ), znana badaczka instytucji publicznych, laureatka nagród im. Stanisława Ossowskiego oraz im. Klemensa Szaniawskiego, autorka licznych publikacji z zakresu studiów instytucjonalnych, w tym książek: Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (2002) oraz Dysfunkcje administracji. Służba cywilne w perspektywie neointytucjonalnej (2015) (zobacz bio referentki).

Dysfunkcje administracji (2015)

Abstrakt wystąpienia: Służba cywilna stanowi ważny element systemu administracji rządowej i wywiera zasadniczy wpływ na sposób wykonywania zadań państwa. Utworzenie służby cywilnej w Polsce służyć miało temu, by zadania administracji publicznej wykonywane były w sposób profesjonalny, bezstronny i niezakłócony przez partykularne interesy polityczne.

Problematyka wystąpienia, opartego na wynikach badań empirycznych prowadzonych w latach 2006–2016, dotyczyć będzie procesu tworzenia służby cywilnej w Polsce po 1989 r. Celem referatu jest pokazanie, jak od początku transformacji, pod rządami kolejnych ugrupowań politycznych, kształtował się w praktyce podział na sferę polityczną i administracyjną oraz w jakim stopniu faktyczne relacje między polityką i administracją stanowiły odzwierciedlenie formalnych uregulowań zawartych w kolejnych ustawach o służbie cywilnej. Wystąpienie koncentrować się będzie w szczególności na polityce kadrowej dotyczącej wyższych stanowisk, bowiem ich obsadzenie wiąże się z przejęciem kontroli nad procesami decyzyjnymi i polityką personalną w urzędach.

Analiza zgromadzonego materiału badawczego prowadzi do wniosku, że legislacja w zakresie służby cywilnej podporządkowana była w znacznym stopniu (i jest nadal) doraźnym interesom politycznym, a nie długofalowemu interesowi państwa. Przyjęcie perspektywy nowego instytucjonalizmu umożliwiło, po pierwsze, wskazanie faktycznych powodów przyjmowania określonych rozwiązań prawnych, po drugie zaś – rzeczywistych wywoływanych przez nie skutków.

Pierwszy głos w dyskusji zabierze Jolanta Arcimowicz (UW). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.