„Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na konferencji ESPAnet Polska 2018

W dniach 26-28 września 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2018, pt. „Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne – Trójkąt Bermudzki polityki społecznej?”.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do panelu „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” – zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2018 r.

 

Opis panelu:

Wspólna dyskusja nad wykorzystaniem ramy teoretycznej nowego instytucjonalizmu do opisu, wyjaśniania i rozumienia polityk publicznych.
Nowy instytucjonalizm stał się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym interdyscyplinarnym obszarem badawczym. Jego kluczowe koncepcje, takie jak osadzenie (embeddedness), racjonalność ograniczona, koszty transakcyjne, logika i pole instytucjonalne, izomorfizm, zależność od szlaku, rozróżnienie klas dóbr, odprzężenie (decoupling), praca instytucjonalna, nadawanie sensów (sensemaking), trwale zmieniły sposób w jaki współcześnie analizujemy instytucje oraz ich przemiany (Pawlak, Sadowski 2017). Badania i teorie tego nurtu dotyczą z jednej strony możliwości i ograniczeń dla planowanej, racjonalnej rekonstrukcji życia społecznego, z drugiej barier spontanicznego kreowania ładu. Podejścia neoinstytucjonalne są szczególnie użyteczne w opisywaniu i wyjaśnianiu przemian i konsekwencji polityk publicznych. Łącząc różne poziomy analizy – strategiczny, ekologiczny i paradygmatyczny (zob. Sadowski 2014) – pozwalają powiązać tworzone przez państwo regulacje, procedury i matryce wypłat z mechanizmami adaptacji jednostek. Są tym samym efektywnym narzędziem realistycznego wnioskowania makro-mikro (zob. wybraną bibliografię na stronie: http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/teksty/) .
Zapraszamy do zgłaszania referatów zarówno na temat rozwoju narzędzi teoretycznych w tym obszarze badawczym, jak również dotyczących wyników badań nad funkcjonowaniem i przemianami instytucji tworzących, wdrażających, wspomagających i odbierających polityki społeczne. W szczególności proponujemy podjęcie zagadnień z zakresu: kształtowania polityk publicznych jako tworzenia reguł instytucjonalnych, adaptacji aktorów społecznych do reguł instytucjonalnych, instytucjonalnej analizy poszczególnych pól polityki społecznej wraz z ich specyficzną logiką, relacji pomiędzy instytucjami realizującymi polityki społeczne.

 

Więcej informacji na temat konferencji:

http://www.espanetpolska2018.pl/

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.espanetpolska2018.pl/home-pl/rejestracja

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.