Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich – referat Agnieszki Cianciary

Na seminarium, które odbędzie się 10. maja, podejmiemy zagadnienie z zakresu instytucjonalizmu w stosunkach międzynarodowych. Referat zatytułowany: „Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich” wygłosi Agnieszka Cianciara (ISP PAN), specjalistka w zakresie studiów europejskich, autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności wokół instytucjonalizacji i europeizacji grup interesu i partii politycznych, a także problematyki legitymizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Niedawno ukazała się książka jej autorstwa: „Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu„. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Paweł Borkowski (WNPiSM UW).

Seminarium odbywa się w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00. Spotkanie ma jak zwykle charakter otwarty – serdecznie zapraszamy do udziału.

Artykuł wprowadzający do tematyki referatu:

Cianciara, Agnieszka (2018) Strategie rządu RP w sporze o praworządność z Komisją Europejską, Przegląd Europejski (w druku).

Dodatkowe prace referentki:

Cianciara, Agnieszka (2017) Stability, security, democracy: explaining shifts in the narrative of the European Neighbourhood Policy, Journal of European Integration, 39(1), ss. 49-62.

Cianciara, Agnieszka (2016) ‘Europeanization’ as a legitimation strategy of political parties: the cases of Ukraine and Georgia, Southeast European and Black Sea Studies, 16(3), ss. 391-411.

Abstrakt referatu:

Spór między rządem RP i Komisją Europejską, prowadzony w ramach tzw. procedury ochrony praworządności, która zakończyła się wszczęciem przez Komisję procedury określonej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, budzi wiele politycznych emocji. Z perspektywy nowego instytucjonalizmu spór ten dostarcza bogatego materiału empirycznego i umożliwia postawienie szeregu interesujących pytań badawczych, dotyczących przekształcania reguł gry oraz adaptacyjnych i kontestacyjnych strategii aktorów w unijnym polu instytucjonalnym. „Socjologizując” klasyczną wersję instytucjonalizmu socjologicznego w studiach europejskich, postaram się wyjaśnić, dlaczego Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu art. 7 oraz dlaczego weto Węgier nie zapewni polskiemu rządowi wygranej w toczącej się grze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.