Legitymizacja sprzeczna jako motyw praktyk rachunkowości – referat Moniki Łady

Na webinarium 25 marca dyskutować będziemy na temat pojęcia legitymizacji. Referat pt. „Legitymizacja sprzeczna jako motyw praktyk rachunkowości: Studium kalkulacji opłat za studia” wygłosi Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), badaczka specjalizująca się w studiach nad społecznym wymiarem rachunkowości. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Przemysław Hensel (Uniwersytet Warszawski) badacz procesów instytucjonalnej dyfuzji i legitymizacji.

Podstawę referatu stanowi artykuł: Łada, M., Kozarkiewicz, A. and Haslam, J. (2020), „Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: A case study analysis of study programme calculations in a Polish public university„, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 No. 4, pp. 795-824.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (meeting ID: 925 2246 6179), 25 marca (czwartek). Zaczynamy tradycyjnie o godzinie 13:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl w celu uzyskania hasła.

Abstrakt:

W szerokim odbiorze społecznym rachunkowość jest postrzegana jako racjonalna i obiektywna technologia pomiaru ekonomicznego, która zapewnia przejrzystość działalności organizacji i możliwość rozliczenia zarządzających. Badania empiryczne wskazują jednak, że jest to raczej przekonanie ugruntowane na podstawie założeń normatywnych niż rzetelne odzwierciedlenie praktyk organizacyjnych. Jak pokazują liczne studia, powody decyzji o zastosowaniach określonych rozwiązań w zakresie rachunkowości wykraczają poza cel użyteczności ekonomicznej i znajdują się pod silnym wpływem oddziaływania społecznego.
Teoria neoinstytucjonalna dostarcza konstruktów, które pozwalają na kontekstowe badanie społecznych mechanizmów kształtowania rachunkowości. Jednym z centralnych zjawisk społecznych, które przykuło uwagę badaczy tego nurtu jest legitymizacja. Dążenie do pozyskania, utrzymania, a niekiedy także odzyskania legitymizacji jest postrzegane jako ważny społeczny motyw sięgania po określone rozwiązania organizacyjno-informacyjne. W tym ujęciu presje płynące z pola instytucjonalnego są analizowane w powiązaniu z określonymi warstwami praktyk rachunkowości, w których znajdują odzwierciedlenie.
W trakcie seminarium zostaną omówione wyniki badań empirycznych na temat dążeń przez praktyki organizacyjne rachunkowości do utrzymania legitymizacji sprzecznej. Wyniki studium pozwoliły na identyfikację taktyk adaptacyjnych zastosowanych w kalkulacjach opłat za studia przez polską państwową uczelnię wyższą w odpowiedzi na rozbieżności obowiązujących logik instytucjonalnych. Ujawnione w badaniach zabiegi określone jako: ceremonialne kalkulacje, rachunkowość cienia, etykietowanie legitymizujące i blackboxing są ilustracją sposobu konstrukcji tzw. kontrłączenia (ang. counter-coupling) charakterystycznego dla praktyk określanych mianem hipokryzji zorganizowanej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.