Referat prof. Piotra Chmielewskiego oraz dra Jana Chmielewskiego (24 III)

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką teorii i badań instytucjonalnych na najbliższe spotkanie naszego cyklu seminaryjnego, na którym wystąpienie: „Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne i ogólnospołeczne korzyści – Jurgów, wieś Polskiego Spisza” wygłoszą prof. Piotr Chmielewski (Katedra Nauk Społecznych ALK) oraz dr Jan Chmielewski (Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjno-Gospodarczego, Kolegium Prawa ALK). Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem referatu.

Pierwszy głos w dyskusji przedstawi prof. Antoni Z. Kamiński.

Spotkanie odbędzie się 24. marca (czwartek) w sali seminaryjnej ISP PAN. Początek o godzinie 13:00.

Dodatkowa literatura:

Chmielewski Piotr, 2012, Podejście do problemów dobra wspólnego w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Na przykładzie zarządzania wspólnym zasobami przez społeczności lokalne, w: Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Chmielewski Piotr, 2013, Elinor Ostrom. Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych, „Decyzje”, nr 20.

Ostrom Elinor, 1990, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge. [Wyd. polskie: Ostrom Elinor, 2013, Dysponowanie wspólnymi zasobami, tłum. Zofia Wiankowska-Ładyka. Wolters Kluwer, Warszawa.]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.