Referat Tomasza Kaźmierczaka (23 VI)

Na najbliższym i ostatnim przed wakacjami spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” dr hab. Tomasz Kaźmierczak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW) wygłosi referat pt. „W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Dariusz Zalewski (Instytut Socjologii UW).

Abstrakt: Przeszłość ma znaczenie. Ta z pozoru nieodkrywcza teza leży u podstaw popularnego wśród ekonomistów, politologów i historycznie zorientowanych socjologów podejścia do badania rozmaitych zjawisk społecznych. Z dużym powodzeniem próbują oni mianowicie wyjaśniać stan obecny badanych procesów ich „zależnością od szlaku” (path dependence). W swej najbardziej podstawowej wersji „zależność od szlaku” oznacza, iż stan obecny i przyszły jakiegoś zjawiska czy procesu jest zdeterminowany jego stanami przeszłymi. Ten typ analizy jest szczególnie użyteczny dla wyjaśniania fenomenu długotrwałego utrzymywania się (powtarzalności) pewnych wzorów zachowań, działań, decyzji czy rozwiązań instytucjonalnych – a zatem i ich odporności na zmiany – mimo upływu czasu i zmieniających się warunków zewnętrznych. „Zależność od szlaku” nieodparcie przychodzi na myśl, gdy próbuje się zrozumieć stan praktyki polskiej pracy socjalnej – to w szczególności, iż jej istota nie zmienia się od dziesiątków lat.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Spotkanie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.