Studia Polityczne – tom poświęcony nowemu instytucjonalizmowi

Ukazał się tom 45 (zeszyt 2) czasopisma „Studia Polityczne” [LINK] poświęcony nowemu instytucjonalizmowi. Artykuły to owoc obrad grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” zorganizowanej na XVI Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku oraz praca Barbary Czarniawskiej i Rofla Solli, która pierwotnie ukazała się po szwedzku w „Nordiske Organisasjonsstudier”.

Spis treści:

Barbara CzarniawskaRolf SolliHybrydyzacja sektora publicznego

Mikołaj PawlakIreneusz SadowskiNowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy

Krzysztof NiedziałkowskiKryzys sektora planowania przestrzennego w Polsce jako przykład deinstytucjonalizacji

Joanna Szalacha-Jarmużek, „Byłbym idiotą, gdybym był lojalny wobec jednej firmy” – neoinstytucjonalna perspektywa w badaniu krzyżowania się zarządów rad nadzorczych w Polsce

Sławomir Łodziński, Logika stosowności czy konsekwencji? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce

Witold BetkiewiczDynamika procesu tworzenia ustawy rządowej: analiza instytucjonalna

Krzysztof KasianiukAnaliza systemowa jako narzędzie w badaniach instytucji politycznych. Uwagi wstępne

Natalya RyabinskaGranting or Curbing Freedom? Formal and Informal Institutions Governing Media in Ukraine before and after EuromaidanI

Kaja SkowrońskaNiejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: działanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyjnego polityki migracyjnej w Polsce

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.