Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy – wystąpienie Mikołaja Pawlaka i Ireneusza Sadowskiego

22 czerwca (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpią dr Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) oraz dr Ireneusz Sadowski (ISP PAN) z prezentacją „Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy”.

Tekst referatu dostępny jest tutaj [LINK].

Abstrakt:

Artykuł stanowi omówienie studiów dotyczących polskiego społeczeństwa prowadzonych w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Oprócz przeglądu prac w tym zakresie, scharakteryzowany jest sam interdyscyplinarny obszar badawczy, ze wskazaniem jego kluczowego wkładu do rozwoju globalnych nauk społecznych. Stan badań przedstawiono w kontekście wcześniejszego, oryginalnego dorobku polskich nauk społecznych: analiz systemu komunistycznego i badań tranzytologicznych. Wskazano także poprzedników naukowych studiów instytucjonalnych w postaci polskiej myśli reformatorskiej. Wspomniane nurty intelektualne tworzą bogatą tradycję, z której mogą czerpać współczesne badania. Studia neoinstytucjonalne oferują istotny wkład zarówno do rodzimej refleksji na temat przemian polskiego społeczeństwa i jego państwa, jak również interesujący materiał porównawczy dla globalnego pola badań, jednak ich bolączką jest rozproszony charakter. W zakończeniu postulowane są: objęcie analizą instytucjonalną nowych pól badawczych, wykorzystanie doświadczenia transformacji ustrojowej do budowy teorii zmiany instytucjonalnej, oraz większe wykorzystanie potencjału krytycznego nowego instytucjonalizmu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.