(Proto)instytucje społecznościowe – referent Bohdan Skrzypczak

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (tradycyjnie we czwarty czwartek miesiąca – 22. grudnia 2016 r.), które wyjątkowo odbędzie się w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20) dr Bohdan Skrzypczak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW) wygłosi referat pt. „(Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr hab. Magdalena Dudkiewicz (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW).

Seminarium zorganizowane jest w partnerstwie z projektem „Warszawa lokalnie”.

Abstrakt: Przynajmniej od kilku lat w sferze publicznej w Polsce obserwujemy erupcję różnorodnych innowacyjnych form aktywności obywatelskiej. Komentując to zjawisko, często akcentuje się jego spontaniczność, mało sformalizowany charakter działań oraz autonomiczny sposób myślenia o partycypacji społeczno-obywatelskiej. W dyskusjach środowiskowych i w powszechnym użyciu akcentowano rozróżnienie na: sektor instytucjonalny utożsamiany z organizacjami pozarządowymi i sferę niezinstytucjonalizowaną, niekiedy określaną mianem czwartego sektora. Przedstawiany artykuł jest próbą teoretycznej analizy obszaru niesformalizowanych przejawów aktywności społecznej prowadzonej z perspektywy instytucjonalnej. Omawiane zjawiska społeczno-obywatelskie określane będą zbiorczym terminem „inicjatywy społecznościowe”, a podbudowane empirycznie poszukiwania poznawcze skoncentrowane zostaną wokół różnych aspektów i procesów (de)instytucjonalizacji. Zasadniczą tezą stawianą w prowadzonych rozważaniach jest przekonanie, że mamy do czynienia z wyłanianiem się nowej formy instytucjonalnej, określanej przez autora jako „(proto)instytucja społecznościowa”.

 Lektura:

Skrzypczak, Bohdan (2015) (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej, w: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.) Efekt motyla Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce. Warszawa: CC, CAL, ss. 171-195.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IPSiR UW (Podchorążych 20).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.