Are the algorithms misleading? Meta-analysis of the algorithm for profiling of the unemployed used in Poland – referat Karoliny Sztandar-Sztanderskiej, Michała Kotnarowskiego i Marianny Zieleńskiej

Na najbliższym webinarium, 27 maja (wyjątkowo o godzinie 15:00) zajmiemy się problemem wiarygodności diagnoz generowanych przez algorytmy.

Referat, w języku angielskim, zatytułowany „Are the algorithms misleading? Meta-analysis of the algorithm for profiling of the unemployed used in Poland” wygłoszą Karolina Sztandar-Sztanderska (UW), Michał Kotnarowski (IFiS PAN) i Marianna Zieleńska (UW) prowadzący socjologiczne badania polityk publicznych. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Anne Kaun (Södertörn University) badaczka kultur algorytmicznych, automatyzacji i mediów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiącym podstawę dla referatu artykułem opublikowanym ostatnim numerze Studiów Socjologicznych pt. „Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce„.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (meeting ID: 858 8284 3555), 27 maja (czwartek). Zaczynamy wyjątkowo o godzinie 15:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl w celu uzyskania hasła.

Abstrakt:

Social policy decisions based on algorithms affect the quality of life of people. Yet, the access to algorithms is restricted, which makes it difficult to assess their credibility. In result, it often remains unknown whether the statistical models were correctly applied or based on reliable data. The authors address this more general problem, by referring to the example of the tool for profiling the unemployed implemented in Poland. The profiling algorithm was to measure the potential of the unemployed in order to divide them into groups with different access to activation measures. Based on the analysis of the official documents, supplemented with qualitative and quantitative data, the authors performed a statistical meta-analysis of this tool. They prove that the profiling algorithm did not meet the basic methodological standards in terms of data quality and the selection and application of the statistical model.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Are the algorithms misleading? Meta-analysis of the algorithm for profiling of the unemployed used in Poland – referat Karoliny Sztandar-Sztanderskiej, Michała Kotnarowskiego i Marianny Zieleńskiej została wyłączona

Zaproszenie na seminarium Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN

6 maja 2021 (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się webinarium Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji, na którym referat „Reconceptualizing eventful sociology” wygłoszą Thomas Angeletti (CNRS) i Marcin Serafin (IFiS PAN). Pierwsze głosy w dyskusji zabiorą Mikołaj Pawlak (UW) i Aleksander Manterys (UW). Serdecznie polecamy to seminarium i zachęcamy do udziału: https://ifispan.pl/sociology-of-politics-economy-and-education-seminar/.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie na seminarium Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN została wyłączona

Legitymizacja sprzeczna jako motyw praktyk rachunkowości – referat Moniki Łady

Na webinarium 25 marca dyskutować będziemy na temat pojęcia legitymizacji. Referat pt. „Legitymizacja sprzeczna jako motyw praktyk rachunkowości: Studium kalkulacji opłat za studia” wygłosi Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), badaczka specjalizująca się w studiach nad społecznym wymiarem rachunkowości. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Przemysław Hensel (Uniwersytet Warszawski) badacz procesów instytucjonalnej dyfuzji i legitymizacji.

Podstawę referatu stanowi artykuł: Łada, M., Kozarkiewicz, A. and Haslam, J. (2020), „Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: A case study analysis of study programme calculations in a Polish public university„, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 No. 4, pp. 795-824.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (meeting ID: 925 2246 6179), 25 marca (czwartek). Zaczynamy tradycyjnie o godzinie 13:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl w celu uzyskania hasła.

Abstrakt:

W szerokim odbiorze społecznym rachunkowość jest postrzegana jako racjonalna i obiektywna technologia pomiaru ekonomicznego, która zapewnia przejrzystość działalności organizacji i możliwość rozliczenia zarządzających. Badania empiryczne wskazują jednak, że jest to raczej przekonanie ugruntowane na podstawie założeń normatywnych niż rzetelne odzwierciedlenie praktyk organizacyjnych. Jak pokazują liczne studia, powody decyzji o zastosowaniach określonych rozwiązań w zakresie rachunkowości wykraczają poza cel użyteczności ekonomicznej i znajdują się pod silnym wpływem oddziaływania społecznego.
Teoria neoinstytucjonalna dostarcza konstruktów, które pozwalają na kontekstowe badanie społecznych mechanizmów kształtowania rachunkowości. Jednym z centralnych zjawisk społecznych, które przykuło uwagę badaczy tego nurtu jest legitymizacja. Dążenie do pozyskania, utrzymania, a niekiedy także odzyskania legitymizacji jest postrzegane jako ważny społeczny motyw sięgania po określone rozwiązania organizacyjno-informacyjne. W tym ujęciu presje płynące z pola instytucjonalnego są analizowane w powiązaniu z określonymi warstwami praktyk rachunkowości, w których znajdują odzwierciedlenie.
W trakcie seminarium zostaną omówione wyniki badań empirycznych na temat dążeń przez praktyki organizacyjne rachunkowości do utrzymania legitymizacji sprzecznej. Wyniki studium pozwoliły na identyfikację taktyk adaptacyjnych zastosowanych w kalkulacjach opłat za studia przez polską państwową uczelnię wyższą w odpowiedzi na rozbieżności obowiązujących logik instytucjonalnych. Ujawnione w badaniach zabiegi określone jako: ceremonialne kalkulacje, rachunkowość cienia, etykietowanie legitymizujące i blackboxing są ilustracją sposobu konstrukcji tzw. kontrłączenia (ang. counter-coupling) charakterystycznego dla praktyk określanych mianem hipokryzji zorganizowanej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Legitymizacja sprzeczna jako motyw praktyk rachunkowości – referat Moniki Łady została wyłączona

Społeczna spuścizna sportowych mega-wydarzeń i koprodukcja – referat Katarzyny Wodniak

Na najbliższym webinarium, 25 lutego, podejmiemy temat koprodukcji oraz tak zwanego efektu dźwigni. Referat zatytułowany „Społeczna spuścizna sportowych mega-wydarzeń i koprodukcja. Studium przypadku sieci obiektów sportowych Orlik po EURO 2012” wygłosi Katarzyna Wodniak (Społeczna Akademia Nauk) socjolożka organizacji i badaczka procesów zarządzania. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Wojciech Woźniak (Uniwersytet Łódzki) czołowy polski socjolog sportu.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiącym podstawę dla referatu artykułem Katarzyny Wodniak pt. „Social leverage of sporting mega-events and co-production. The case study of Orlik facilities in Poland after EURO 2012” opublikowanym niedawno w czasopiśmie „International Journal of Sport Policy and Politics„.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (meeting ID: 983 4346 3930), 25 lutego (czwartek). Zaczynamy tradycyjnie o godzinie 13:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl w celu uzyskania hasła.

Abstrakt:

This study analyses the process of social leveraging of UEFA EURO 2012 in Poland for sports participation through a case study of Orlik facilities. It identifies new arrangements in the governance of the facilities that are based on the co-production of amateur sports offer in a polycentric nested system. This novel bottom-up approach brought results in terms of increased participation in the facilities. The analysis is based on a case study of Orliks over a period of eight years, from 2011 until 2018. The main method was ethnography consisting of open-ended semi-structured interviews and participant observation. This study connects the notions of legacy and leverage of mega-events with Elinor Ostrom’s concept of co-production. The analysis supports earlier findings on the legacy of mega-events in terms of sport participation which discussed the advantages of bottom-up, local approaches in comparison to centrally planned programmes.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Społeczna spuścizna sportowych mega-wydarzeń i koprodukcja – referat Katarzyny Wodniak została wyłączona

Pojedynczy Głos Przechodni (STV) – referat Pawła Przewłockiego

Na najbliższym webinarium, 28 stycznia, powrócimy do podejmowanego już wcześniej tematu reguł wyborczych. Referat zatytułowany: „Pojedynczy Głos Przechodni (STV) – propozycja nowej ordynacji wyborczej dla Polski” wygłosi Paweł Przewłocki (Narodowe Centrum Badań Jądrowych), fizyk, socjolog, społecznik i jeden z głównych rzeczników wprowadzenia zasad STV (zob. http://stv.org.pl). Rolę koreferenta przyjmie – powracający wirtualnie na nasze seminarium – Jarosław Flis (UJ), znany ekspert w zakresie wyborów i prawa wyborczego, ale również autor (konkurencyjnej) koncepcji ordynacji zlokalizowanej.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym niżej abstraktem wystąpienia, jak również z przygotowaną przez referenta ekspertyzą INSPRO: „Single Transferable Vote – preferencyjna ordynacja wyborcza”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM (meeting ID: 925 3993 1693), 28 stycznia (czwartek). Zaczynamy tradycyjnie o godzinie 13:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt na adres: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl w celu uzyskania hasła.

Abstrakt:

W obecnym toksycznym klimacie panującym na polskiej scenie politycznej, którego istotnymi cechami są orientacja uczestników gry na konflikt i niechęć wyborców do partyjnych elit, poszukuje się czasami instytucjonalnych rozwiązań mogących pozwolić na uczynienie kultury politycznej bardziej funkcjonalną. Jedną z propozycji, która od lat pojawia się w dyskursie politycznym w Polsce, jest reforma ordynacji wyborczej. Najczęściej pojawiający się pomysł to wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych; autor tego referatu zamierza jednak zaproponować inne rozwiązanie – zastosowanie ordynacji używanej od przeszło stu lat m.in. w Irlandii, Australii i na Malcie. Chodzi o metodę Pojedynczego Głosu Przechodniego (Single Transferable Vote, STV), opartą na głosowaniu preferencyjnym. Unikalny element używanej w niej procedury przeliczania głosów – transfer ich nadwyżki do kandydatów dalszych preferencji – sprawia, że metoda ta łączy w sobie zalety ordynacji większościowych (głosowanie personalne) i ordynacji z listami partyjnymi (proporcjonalność wyników). Co więcej, jej zwolennicy twierdzą, iż jej adaptacja wzmacnia konsensualne aspekty kultury politycznej.

Podczas seminarium przedstawiony zostanie transferowy algorytm przeliczania głosów na mandaty, jego własności, zalety i wady. Następnie zaprezentowane zostanie kilka krótkich studiów przypadku krajów używających STV, ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii. Zobaczymy techniczne aspekty przeliczania głosów, przebieg kampanii wyborczej, kształt sceny politycznej i strategie partyjne związane z tak nietypową ordynacją. Jako ilustracja udanej zmiany ordynacji na STV omówiony zostanie przykład wyborów lokalnych w Szkocji. Zakończymy próbą naszkicowania projektu wprowadzenia STV w Polsce – powiemy czy warto to zrobić, jak to zrobić w sensie prawnym i organizacyjnym i czy taka zmiana jest prawdopodobna.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pojedynczy Głos Przechodni (STV) – referat Pawła Przewłockiego została wyłączona

Sukces i porażka polskich reform oświaty – referat Macieja Jakubowskiego

Na webinarium, które odbędzie się 26 listopada 2020 r., referat zatytułowany https://www.wne.uw.edu.pl/files/avatars/69.jpg„Sukces i porażka polskich reform oświaty. Czy czas na głębszą reformę instytucjonalną?” wygłosi Maciej Jakubowski (WNE UW), socjolog, ekonomista, współtwórca badań PISA, były wiceminister edukacji, a obecnie prezes Evidence Institute. Pierwszy Roman DOLATA | Researcher | dr hab. | University of Warsaw, Warsaw | UW | Faculty of Educationgłos w dyskusji zabierze pedagog, badacz nierówności w edukacji Roman Dolata (WP UW). Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, zachęcamy również do zapoznania się z raportem Edukacja bez polityki, do którego nawiąże referat.

Spotkanie ma jak zwykle charakter otwarty i odbędzie się na platformie ZOOM w godzinach 13:00-15:00 (Meeting ID: 988 8661 7100, link: https://zoom.us/j/98886617100?pwd=L2pEQlBVMzloZE1QcjFURFFjV3VuZz09). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z organizatorami w celu uzyskania hasła (e-mail: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl). Na prośbę uczestniczki/uczestnika możemy również udostępnić niepublikowany jeszcze tekst, stanowiący podstawę wystąpienia.

Abstrakt:

Reformy polskiej oświaty począwszy od 1989 roku polegały w dużym stopniu na tworzeniu nowych rozwiązań instytucjonalnych i zmianach strukturalnych. Zmiany zaczęły się od decentralizacji, której szybkie wprowadzenie w 1990 roku motywowane było politycznie i w dużym stopniu ukształtowało system oświaty na kolejne 30 lat. Jednak sztandarowym przykładem jest reforma z 1999 roku, której najbardziej widocznym i najczęściej krytykowanym elementem było wprowadzenie gimnazjów, choć znacznie większe znaczenie dla jakości nauczania i efektów miało wydłużenie okresu obowiązkowego kształcenia i wspólnych dla wszystkich podstaw programowych o jeden rok. W referacie przedstawiam ich zarys oraz główne rezultaty potwierdzone analizą wyników z międzynarodowych badań uczniów oraz rynku pracy. Próbuję także wyjaśnić dlaczego możliwe było zniszczenie udanych reform. Wątek ten rozwija raport Fundacji Evidence Institute, w którym stawiamy tezę, że skomplikowane wyzwania stojące przed systemami edukacji w XXI wieku wymagają stworzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych, które ograniczałyby rolę polityków w procesie planowania zmian w edukacji a także wspierały budowanie sieci eksperckich włączających także nauczycieli w proces decyzyjny. Opisujemy przykłady podobnych rozwiązań z innych krajów, które jednak opierają się o ogólne rozwiązania instytucjonalne stosowane w administracji publicznej w tych krajach. W Polsce brakuje przykładu podobnych rozwiązań, bowiem niemal wszystkie instytucje, poczynając od Głównego Urzędu Statystycznego po ministerialne instytuty badawcze jak IBE czy kluczowe dla funkcjonowania oświaty organizacje jak CKE, są bezpośrednio zależne od decyzji polityków. Jest to więc wyzwanie dla całego systemu administracji publicznej i rodzi pytanie o to jak zmienić otoczenie instytucjonalne sfery publicznej w Polsce, aby poprawić jakość rządzenia oraz skuteczność i trwałość reform.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Sukces i porażka polskich reform oświaty – referat Macieja Jakubowskiego została wyłączona

Why do we believe in rankings? The global institutionalization of university rankings and its discontents – referat Jeleny Brankovic

22 października (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się w formie zdalnej pierwsze w roku akademickim 2020/2021 seminarium. Wystąpienie „Why do we believe in rankings? The global institutionalization of university rankings and its discontents” wygłosi Jelena Brankovic (Uniwersytet Bielefeldzki). Pierwszy głos w dyskusji zabierze Adam Płoszaj (EUROREG UW).

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w języku angielskim na platformie ZOOM w godzinach 13:00-15:00 (Meeting ID: 986 9792 408). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z organizatorami w celu uzyskania hasła (e-mail: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl).

Dr. Jelena Brankovic is a postdoctoral researcher at the Faculty of Sociology, Bielefeld University (Germany). Her current research focuses on the role rankings and other forms of comparison in the institutional dynamics within and across sectors, with a particular attention to the higher education sector. Her interests also extend to the practice of theorizing, academic writing, peer learning, and cats (even though she has none, unfortunately). Jelena is also Books Editor at Higher Education and a Joint Lead Editor of the ECHER Blog.

Dr Adam Płoszaj is an assistant professor at the Centre for European Regional and Local Studies EUROREG, University of Warsaw. My primary area of expertise is regional and local development, R&D policy, science of science, and policy evaluation, including evaluation of European Union programmes and projects.

Przed seminarium zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Brankovic, J., Ringel, L., & Werron, T. (2018). How rankings produce competition: The case of global university rankings. Zeitschrift für Soziologie47(4), 270-288.

Abstrakt wystąpienia

Academic rankings have been around for more than a century, yet only recently have we started paying attention to them. Although not exclusive to academic establishments, rankings in the higher education sector have rapidly proliferated since the turn of the century—a trend which could be accounted for, at least in part, by developments beyond higher education. The rise of metrics, proliferation of evaluative practices, marketization, scientization, and globalization in the broadest sense, are some of the often recognized drivers of this trend. At the same time, rankings are also highly contested. However, despite the unremitting challenge to their legitimacy and the controversy which clouds them, the idea that rankings are “here to stay” seems to have sunk in with scholars, decision makers, and practitioners alike. How can we, then, account for what this seeming paradox?

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Why do we believe in rankings? The global institutionalization of university rankings and its discontents – referat Jeleny Brankovic została wyłączona

It is all about money! What drives interest groups relations with political parties in Central and Eastern Europe? – referat Pawła Kamińskiego

18 czerwca (czwartek) wyjątkowo o godz. 15:00 odbędzie się kolejne seminarium w formie zdalnej. Wystąpienie pt. „It is all about money! What drives interest groups relations with political parties in Central and Eastern Europe?” wygłosi Paweł Kamiński (ISP PAN). Pierwszy głos w dyskusji zabierze Wojciech Gagatek (WNPiSM UW).

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się na platformie ZOOM w godzinach 15:00-17:00 (Meeting ID: 922 5901 9049). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z organizatorami w celu uzyskania hasła i pełnej treści referatu (e-mail: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl).

Abstrakt

The paper analyzes factors behind relations between interest groups and political parties in three post-Communist countries from Central Eastern Europe (CEE): Poland, Slovenia and Lithuania. To do so, the comparative survey of national interest groups is used. The fundamental question of the article is whether young democracies have been able to develop complex linkages involving parties and groups in comparison to West European democracies. We find that interest groups and political parties in CEE live rather in separate worlds. However, if interest groups express interest in contacting political parties, it is mostly explained by organizations’ financial means.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania It is all about money! What drives interest groups relations with political parties in Central and Eastern Europe? – referat Pawła Kamińskiego została wyłączona

Stalling the State – referat Marcina Serafina i Joanny Mazur

28 maja (czwartek) odbędzie się kolejne instytucjonalne webinarium, na którym wystąpienie pt. „Stalling the State: how Uber profits from delaying the enforcement and adoption of regulation” wygłoszą Marcin Serafin (IFiS PAN), socjolog kierujący Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life, oraz Joanna Mazur (UW), prawniczka, specjalistka od rynków cyfrowych pracująca przy projekcie DELab.

Pierwszy głos w dyskusji zabierze Renata Włoch (UW).

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się na platformie ZOOM w godzinach 13:00-15:00 (Meeting ID: 975 3181 5678). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z organizatorami w celu uzyskania hasła i pełnej treści referatu (e-mail: is@spoleczenstwo.pl lub mikolajpawlak@uw.edu.pl).

Abstrakt:

This paper argues that the speed of the so-called “digital revolution” is facilitated not only by technological innovation, capital investment and advertisement, but also by digital platforms actively slowing political and legal processes down. To capture this phenomenon, we introduce the notion of stalling strategies. Drawing on  a case study of Uber in Poland, we distinguish five such stalling strategies: avoiding classification, dragging out court proceedings, stealing time of city’s officials, delaying new regulation and taking time (not) to comply. We argue that, through stalling, Uber has been able to earn time that it has then spent not only generating revenue but also accumulating platform power, thereby making it more difficult for the state to regulate it. By analysing the case of Uber, this article contributes to discussions about the politics of platform capitalism, the temporal order of the digital transformation, and the literature on institutional drift.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Stalling the State – referat Marcina Serafina i Joanny Mazur została wyłączona

Greening economy across organizational fields: the case of EU ETS – referat Aleksandry Lis

30 kwietnia 2020 r. (czwartek), spotkanie seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” odbędzie się on-line. Dr hab. prof. UAM Aleksandra Lis, antropolożka badająca relacje nauki, techniki i społeczeństwa [BIO] wygłosi referat (w języku polskim) na podstawie artykułu pt. „Greening economy across organizational fields: the case of EU ETS„. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Andrzej Ancygier, starszy analityk w Climate Analytics i wykładowca New York University oraz Freie Universität Berlin [BIO].

Spotkanie odbędzie się w godz. 13:00-15:00 za pośrednictwem platformy Zoom. Chętnych do wzięcia udziału w seminarium prosimy o zgłoszenia mailowe na adres mikolajpawlak@uw.edu.pl. Prześlemy link umożliwiający udział w seminarium.

Chętnych do zapoznania się z artykułem autorstwa Aleksandry Lis również prosimy o kontakt mailowy.

Abstrakt artykułu:

The paper proposes to examine politics of making moral projects in the European Union through the case study of the EU Emission Trading Scheme. Through an economic sociology perspective I show how in complex fields of European politics and markets for electricity and industrial products, it has been difficult to construct a new market-based tool for reducing carbon dioxide emissions. The paper argues for embedding the market devices perspective (i.e. see Callon 2009; MacKenzie 2008, 2009) into the theory of organizational fields (Fligstein). In his studies, MacKenzie (2008, 2009, 2009a) draws attention to power relations and to the embedding of emission trade in black-boxes of technical innovation and science. I argue to account for how the construction of emission trade is also embedded in complex and inter-related organizational fields and how different conceptions of control in these fields shape ETS.
This paper focuses on price predictions of emission allowances as a market device which makes it possible to communicate actors’ interests across different organizational fields. Price predictions, as the analysis shows, also help to embed ETS in other markets by making it possible to relate price predictions of EUAs to predictions of prices of other commodities (e.g. electricity). However, as the analysis shows, price predictions also allow actors to question the proposed changes, challenge the imagined futures and the project of ETS as such. This way, the same device which helps to coordinate building the market also helps to dismantle it, putting the moral project of ETS in doubt.
In the first part of the paper, I discuss price predictions as market devices and make an argument for studying market devices as embedded in organizational fields. This way I also contribute to the debate on performativity of economics, arguing for a more embedded perspective. In the second part, I examine the 2008 ETS reform and the 2013-2014 backloading debate as well as the current state of the ETS. In the conclusions, I make a point that by becoming inscribed into various price predictions of EUAs, CO2 gains new materiality in the realm of policy and economics and starts to be used by actors to argue for a transformation of this reality. The analysis opens up broader questions regarding the ability of the European Union institutions to successfully carry out moral projects, especially if they touch upon the existing markets. The question is whether moral projects proposed by the European Commission are not inherently self-defying by the virtue of having to interest and enroll so many various actors. This way, the paper contributes to a political reflection about the possibility to create moral projects in the European Union where both the political and economic fields are multiple and actors which play within these fields have diverse interests and conceptions of control (Fligstein 2001).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Greening economy across organizational fields: the case of EU ETS – referat Aleksandry Lis została wyłączona