„Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe socjologicznym w Gdańsku

W dniach 14-17 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

W trakcie zjazdu obradować będzie grupa tematyczna „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (prowadzący: dr Mikołaj Pawlak & dr Ireneusz Sadowski) powiązana tematycznie z seminarium. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień.

Propozycje referatów można zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego [LINK] do 31.03 2016 r. Szczegółowe informacje o trybie zgłaszania wystąpień dostępne są tutaj [LINK].

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe socjologicznym w Gdańsku została wyłączona

Referat Radosława Poniata

Na najbliższym seminarium, 25. lutego 2016 r., referat „Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania” wygłosi dr Radosław Poniat, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszy głos w dyskusji zabierze prof. Aleksander Manterys (ISP PAN).

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wystąpienia.

Dodatkowa literatura:

Roland Axtmann, 1992, ‘Police’ and the Formation of the Modern State. Legal and Ideological Assumptions on State Capacity in the Austrian Lands of the Habsburg Empire, 1500-1800.

John L. McMullan, 1998, Policing reform and moral discourse: the genesis of a modern institution.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20) o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Radosława Poniata została wyłączona

Referat Krzysztofa Niedziałkowskiego

Na najbliższym seminarium, 28 stycznia 2016 r., referat pt. „Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego” wygłosi Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN). Pierwszy głos w dyskusji wygłosi Marcin Fronia (IFiS PAN).

Przedmiotem referatu będzie analiza wybranych konfliktów środowiskowych w perspektywie teorii instytucjonalizmu historycznego. Konflikt wokół sposobu zarządzania Puszczą Białowieską trwa już niemal 100 lat i pomimo szeregu inicjatyw wciąż nie został rozwiązany. Inny konflikt środowiskowy, dotyczący przebiegu obwodnicy Augustowa, będący jednocześnie odsłoną szerszego sporu wokół budowy infrastruktury na terenach cennych przyrodniczo, zakończył się ostatecznie po 10 latach w 2007 roku. W obu przypadkach na przebieg konfliktów miały wpływ działania zaangażowanych w nie aktorów społecznych, jak również czas i okoliczności, w którym miały miejsce. Instytucjonalizm historyczny jest jednym z prądów nowego instytucjonalizmu, który zwraca szczególną uwagę na rozwój instytucji w czasie (Thelen 2002). Kierunek tych zmian w dużej mierze uzależniony od momentu formacyjnego danej instytucji, choć wpływ na niego mogą też wywierać wydarzenia zewnętrzne o charakterze krytycznym, gra aktorów społecznych oraz zmieniające się dyskursy. Jednym z głównych zarzutów stawianych temu nurtowi teoretycznemu jest niedostateczna konceptualizacja zmiany instytucjonalnej, zwłaszcza mechanizmów występujących podczas wydarzeń szokowych. Na podstawie analizy danych zastanych oraz 70 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych grup aktorów biorących udział w konfliktach, autor zidentyfikował tło instytucjonalne, strategiczne i dyskursywne konfliktów oraz kierunek „ścieżek”, wokół których rozwijała się polityka dotycząca ochrony Puszczy Białowieskiej i rozstrzygania konfliktów pomiędzy budową infrastruktury a ochroną obszarową. Odnosząc się do typologii zmian polityki Hall’a (1993) można stwierdzić, że podczas gdy w Puszczy Białowieskiej nie doszło do głębokiej, paradygmatycznej zmiany polityki, w przypadku Rospudy taka zmiana miała miejsce. Wiązało się to z osiągnięciem instytucjonalnej masy krytycznej po stronie aktorów wspierających ochronę Rospudy, na którą składały się nowe reguły gry, dyskursy oraz zasoby, jakimi dysponowali.

Literatura:

Niedziałkowski, K., Paavola, J., & Jędrzejewska, B. (2013). Governance of biodiversity in Poland before and after the accession to the EU: the tale of two roads. Environmental Conservation, 40(2), 108-118.

Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296.

Thelen, K. (2002). The Explanatory Power of Historical Institutionalism. In R. Mayntz (Ed.), Akteure – Mechanismen – Modelle. Zur Theoriefähigkeit makro-sozialer Analysen (pp. 91-103). Frankfurt: Campus Verlag.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Krzysztofa Niedziałkowskiego została wyłączona

Zmiany na liście czasopism punktowanych

Jedną z najpilniej obserwowanych przez nas zmian instytucjonalnych w Polsce jest rozciągnięta  w czasie reforma nauki. Tuż przed świętami opublikowany został  nowy wykaz czasopism punktowanych, który nieco modyfikuje strukturę bodźców, dotyczących strategii publikacyjnych polskich badaczy. Oto krótka analiza tej zmiany i jej konsekwencji: http://www.spoleczenstwo.pl/?p=519.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiany na liście czasopism punktowanych została wyłączona

Referat Mikołaja Pawlaka

Na najbliższym seminarium, 10 grudnia 2015 r., referat pt. „Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, utrzymywać i niszczyć instytucje?” wygłosi Mikołaj Pawlak (IPSiR UW). Pierwszy głos w dyskusji wygłosi Mateusz Fałkowski (ISP PAN).

Teoria instytucjonalna konwencjonalnie kojarzona jest z badaniem wpływu społecznego kontekstu na działania aktorów. Jednostki i organizacje rozumiane są w takim ujęciu jako odbiorcy reguł. Jednak neoinstytucjonalizm nie zakłada prostego determinizmu i dostrzega się w nim to, jak aktorzy poprzez swoje działania wpływają na kształt instytucji. Paradoks zakorzenionej sprawczości jest kłopotliwym zagadnieniem dla teorii instytucjonalnej, w obrębie której proponowane są próby jego przezwyciężenia. Referat ma na celu prezentację koncepcji pracy instytucjonalnej [institutional work], czyli celowego działania zmierzające do tworzenia, utrzymywania lub niszczenia instytucji (Lawrence, Suddaby 2006: 215). Zatem praca instytucjonalna jest meta-działaniem, gdyż jego celem jest wpływanie na reguły określające działanie innych aktorów. Koncepcja ta rozwijana jest intensywnie przez ostatnią dekadę i daje nadzieje na lepsze zrozumienie wzajemnych relacji aktorów i instytucji, ale także powoduje konieczność stawiania nowych pytań – np. dotyczących niezamierzonych konsekwencji przerabiania instytucji.

Lawrence T. B., Suddaby R. (2006) Institutions and institutional work. W: S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, W. R. Nord (red.) Handbook of organization studies, 2nd Edition. London: Sage, s. 215-254.
– > oryginalny wykład koncepcji pracy instytucjonalnej

Pawlak M., Mica A. (w druku) Coping with the Unintended Consequences of Institutional Work. W: G. Kruecken, C. Mazza, R. Meyer, P. Walgenbach (red.) New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
– > artykuł współautorstwa referenta na temat problemu niezamierzonych konsekwencji pracy instytucjonalnej

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Mikołaja Pawlaka została wyłączona

Zmarł Douglass C. North

North W mijającym tygodniu studia instytucjonalne utraciły jednego ze swoich najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli – Douglass’a C. North’a. Wspomnienie o nim publikuje New York Times.

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmarł Douglass C. North została wyłączona

Referat profesora Antoniego Z. Kamińskiego

Na najbliższym seminarium, 26. listopada, referat „Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy” (Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne) wygłosi profesor Antoni Z. Kamiński – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju, znany badacz instytucji i autor wielu publikacji na ten temat, m.in. książek „Dezercja elit.  Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce” (2014), „Polityka bez strategii: Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego” (2008), „Korupcja rządów: Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji” (2004), „An Institutional Theory of Communist Regimes: Design, Function, and Breakdown” (1992), „Monopol i konkurencja : socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych” (1984).

Tekst referatu, jako podstawa dyskusji, dostępny jest w zakładce Teksty.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Referat profesora Antoniego Z. Kamińskiego została wyłączona

Po pierwszym spotkaniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na pierwsze spotkanie naszego cyklu. Zapraszamy jednocześnie na kolejne – wszystkie zaplanowane terminy seminarium w roku akademickim 2015/16 zostały już rozpisane i dostępne są w sekcji Harmonogram. Nie oznacza to jednak, że definitywnie zamykamy listę zgłoszeń dla osób zainteresowanych wygłoszeniem referatu na temat własnych studiów instytucjonalnych – w trakcie najbliższych seminariów możemy wspólnie rozważyć wyznaczenie dodatkowych terminów bądź rozpocząć układanie grafiku na rok akademicki 2016/17.

Pierwsze seminarium

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Po pierwszym spotkaniu została wyłączona

Pierwsze spotkanie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach otwartego, interdyscyplinarnego seminarium Nowy instytucjonalizm: teorie i badania. Wystąpienie „Instytucje formalne czy kultura, czyli podskórna debata w naukach społecznych. Dyskusja wokół książki >>Dlaczego narody przegrywają<< Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona” wygłosi dr Ireneusz Sadowski [ABSTRAKT]. Pierwszy głos w dyskusji zabierze prof. Antoni Z. Kamiński.

Spotkanie odbędzie się we czwartek, 22. października, o godz. 13:00 w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (ul. Polna 18/20, Warszawa).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pierwsze spotkanie została wyłączona