Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma – referent: Przemysław Hensel

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (17. listopada 2016 r. – czwartek) dr hab. Przemysław Hensel (Wydział Zarządzania UW) wygłosi referat pt. „Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Adriana Mica (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

Abstrakt: Na podstawie edytoriali publikowanych w czasopismach naukowych z zakresu zarządzania, analizuję użycia oraz niezamierzone konsekwencje retoryki stosowanej do konserwacji instytucji badań replikacyjnych w kontekście sprzecznych wymagań. Rezultaty badań wskazują na ograniczoną kontrolę aktorów nad wytwarzaniem retoryki: Przyjmowanie konwencjonalnej struktury argumentacji wydaje się wymagane, by oddziaływać na odbiorców, ale może wywoływać niezamierzone konsekwencje, ze względu na podkreślanie wyzwań związanych z odgrywaniem konserwowanej instytucji. W ten sposób podważana jest instytucja, którą retoryka zamierza konserwować. Wyniki wskazują również, że aktorzy, których zakres swobody działania jest ograniczony przez sprzeczne wymagania, polegają na symbolicznym konserwowaniu poprzez akcentowanie i wzmacniania istniejących związków między konserwowaną instytucją oraz szerszą logiką instytucjonalną. Jest to dotąd mało zbadana forma konserwowania jako pracy instytucjonalnej. Rezultaty potwierdzają również wcześniejsze wyniki badań, zgodnie z którymi praca związana z tworzeniem instytucji jest również konieczna przy konserwowaniu instytucji, ponieważ konserwowane instytuje, aby przetrwać, muszą być dostosowywane do swojego środowiska.

Lektury:

Lawrence T. B., Suddaby R. (2006) Institutions and institutional work. W: S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, W. R. Nord (red.) Handbook of organization studies, 2nd Edition. London: Sage, s. 215-254.

Maguire, S., & Hardy, C. (2009). Discourse and deinstitutionalization: The decline of DDT. Academy of management journal, 52(1), 148-178.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma – referent: Przemysław Hensel została wyłączona

Reformy ustrojowe państwa – wystąpienie Elżbiety Hibner

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie seminarium w cyklu 2016/17. Przedmiotem dyskusji, która odbędzie się 20. października (czwartek) będzie anatomia reform państwa widziana oczami ich „inżynierów”. Referat zatytułowany: „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia” wygłosi dr inż. Elżbieta Hibner, w latach 1997-2001 doradca premiera Jerzego Buzka, szef gabinetu politycznego i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Mariusz Busiło, prawnik, uczestnik prac programowych i legislacyjnych dotyczących wdrażania reform ustrojowych państwa.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20). Początek o godz. 13:00.

Plan wystąpienia:

1. Uwarunkowania konstytucyjne w projektowaniu systemu ochrony zdrowia
2. Dylematy i źródła finansowania świadczeń zdrowotnych
3. Sektor świadczeniodawców – sieć szpitali i regionalna polityka zdrowotna
4. Zrównoważenie grup interesów w systemie: zawody medyczne – władza – świadczeniobiorcy

Literatura:

Hibner, Elżbieta (2003) Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Reformy ustrojowe państwa – wystąpienie Elżbiety Hibner została wyłączona

Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej w Łodzi

7 listopada 2016 r. odbędzie się w Łodzi otwarte, interdyscyplinarne  seminarium „Wokół metody. Jak badać instytucje?” organizowane przez Forum Myśli Instytucjonalnej. Autorem pierwszego wystąpienia zatytułowanego „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomi” będzie prof. dr hab. Jerzy Wilkin.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmowane są do 15. października 2016 r. Więcej informacji na stronie FMI: http://forummi.pl/lodz2016.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej w Łodzi została wyłączona

Program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [LINK] zatwierdziła program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” [G45] (prowadzący: dr Mikołaj Pawlak & dr Ireneusz Sadowski) powiązanej tematycznie z seminarium. Grupa będzie obradować 16 września (piątek) w godzinach 11:30 – 17:00.

 

Program obrad grupy

Sesja 1, godz. 11:30 – 13:30

ZMIANY SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE JAKO PRZYKŁAD DEINSTYTUCJONALIZACJI
Niedziałkowski Krzysztof (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

„BYŁBYM IDIOTĄ, GDYBYM BYŁ LOJALNY JEDNEJ FIRMIE” – NEOINSTYTUCJONALNA PERSPEKTYWA W BADANIU KRZYŻOWANIA SIĘ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH W POLSCE
Szalacha-Jarmużek Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

LOGIKA KONSEKWENCJI CZY STOSOWNOŚCI? DYLEMATY WŁADZ LOKALNYCH W PROCESACH INSTYTUCJONALIZACJI PRAW JĘZYKOWYCH OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE
Łodziński Sławomir (Instytut Socjologii UW)

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR CONSOLIDATING MEDIA FREEDOM IN AFTER-MAIDAN UKRAINE: AN INSTITUTIONAL APPROACH
Ryabinska Natalya (Collegium Civitas)

PROCES LEGISLACYJNY, JAKO TWORZENIE INSTYTUCJI: EMPIRYCZNA REKONSTRUKCJA Z WYKORZYSTANIEM POJĘĆ NOWEJ ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Betkiewicz Witold (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Sesja 2, godz. 15:00 – 17:00

PODEJŚCIE SYSTEMOWE JAKO METODA ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Kasianiuk Krzysztof (Collegium Civitas)

PRZYDATNOŚĆ STUDIUM PRZYPADKU WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO DLA BADANIA POLA ORGANIZACYJNEGO POLITYKI MIGRACYJNEJ W POLSCE
Skowrońska Kaja (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

TEATR. INSTYTUCJA INNA NIŻ INNE?
Kuczkowska-Golińska Katarzyna (Instytut Socjologii UMK)

PRAKTYKI SPOŁECZNE I PRZESTRZEGANIE REGUŁ W KONTEKŚCIE REPUBLIKAŃSKIEJ KONCEPCJI WOLNOŚCI JAKO BRAKU DOMINACJI I JEJ INSTYTUCJONALNYCH IMPLEMENTACJI.
Wierzchosławski Rafał (Wydział Zamiejscowy Poznań, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołczeny)

Więcej szczegółów w zakładce [Zjazd socjologiczny]

Opublikowano Zjazd socjologiczny | Możliwość komentowania Program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku została wyłączona

Referat Tomasza Kaźmierczaka (23 VI)

Na najbliższym i ostatnim przed wakacjami spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” dr hab. Tomasz Kaźmierczak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW) wygłosi referat pt. „W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Dariusz Zalewski (Instytut Socjologii UW).

Abstrakt: Przeszłość ma znaczenie. Ta z pozoru nieodkrywcza teza leży u podstaw popularnego wśród ekonomistów, politologów i historycznie zorientowanych socjologów podejścia do badania rozmaitych zjawisk społecznych. Z dużym powodzeniem próbują oni mianowicie wyjaśniać stan obecny badanych procesów ich „zależnością od szlaku” (path dependence). W swej najbardziej podstawowej wersji „zależność od szlaku” oznacza, iż stan obecny i przyszły jakiegoś zjawiska czy procesu jest zdeterminowany jego stanami przeszłymi. Ten typ analizy jest szczególnie użyteczny dla wyjaśniania fenomenu długotrwałego utrzymywania się (powtarzalności) pewnych wzorów zachowań, działań, decyzji czy rozwiązań instytucjonalnych – a zatem i ich odporności na zmiany – mimo upływu czasu i zmieniających się warunków zewnętrznych. „Zależność od szlaku” nieodparcie przychodzi na myśl, gdy próbuje się zrozumieć stan praktyki polskiej pracy socjalnej – to w szczególności, iż jej istota nie zmienia się od dziesiątków lat.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Referat Tomasza Kaźmierczaka (23 VI) została wyłączona

Referat Wojciecha Rafałowskiego (19 V)

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” dr Wojciech Rafałowski (Instytut Socjologii UW) wygłosi referat pt. „Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na materiale z krajów pokomunistycznych”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Michał Kotnarowski (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Abstrakt: W artykule przeprowadzono teoretyczną i empiryczną analizę relacji między instytucjonalizacją systemu partyjnego a najważniejszymi konsekwencjami ordynacji wyborczych w krajach pokomunistycznych. Studium empiryczne wykazało, że występowanie oraz siła efektu psychologicznego i mechanicznego ordynacji zmieniają się wraz z upływem czasu od upadku komunizmu oraz postępowaniem instytucjonalizacji systemu partyjnego. Efekt psychologiczny (głosowanie strategiczne) nie występuje w pierwszej dekadzie po przejściu do demokracji, a efekt mechaniczny wypełnia podstawową rolę w redukcji złożoności systemu partyjnego. W drugiej dekadzie głosowanie strategiczne zyskuje na znaczeniu, a efekt mechaniczny słabnie.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Wojciecha Rafałowskiego (19 V) została wyłączona

Referat Marka Kamińskiego (13 V)

Na kolejne spotkanie seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” zapraszamy wyjątkowo w piątek – 13. maja. Referat zatytułowany „Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych” wygłosi prof. Marek Kamiński z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Dyskusję rozpocznie koreferat prof. Mikołaja Cześnika z Uniwersytetu SWPS.

Abstrakt wystąpienia prof. Marka Kamińskiego: Rozpocznę od zdefiniowania najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać użyte w JOWach oraz ich potencjalnych efektów mechanicznych.  Dalej omówię najważniejsze spodziewane pozytywne konsekwencje wprowadzenia JOWów a także problemy, które występują w USA i jak można im zapobiec przez odpowiednie skonstruowanie ordynacji.  Zakończę porównaniem bardziej subtelnych efektów związanych ze wprowadzeniem metody większościowej, większościowej z dogrywką oraz głosu alternatywnego. 

Uczestników spotkania zachęcamy także do zapoznania się z treścią artykułu: „Metody głosowania w okręgach jednomandatowych”, który ukazał się w czasopiśmie DECYZJE (23/2015).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20). Zapraszamy serdecznie!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Marka Kamińskiego (13 V) została wyłączona

Referat Sławomira Łodzińskiego oraz Marka Szonerta (28 IV)

Na najbliższym seminarium, 28 kwietnia 2016 r., referat pt. „Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016 (kwiecień)” wygłoszą dr hab. prof UW Sławomir Łodziński (IS UW) oraz dr Marek Szonert. Pierwszy głos w dyskusji wygłosi dr Magdalena Lesińska (OBM UW).

Celem artykułu jest próba przedstawienia właściwości oraz mechanizmów instytucjonalnych kształtowania się polskiej polityki migracyjnej w latach 1989–2016 (kwiecień). Nawiązujemy w nim do koncepcji „paradygmatów polityki” Petera A. Halla, który analizował polityki publiczne państwa w kategoriach świadomego dostosowywania jej celów i narzędzi zgodnie z posiadanymi doświadczeniami oraz napływającymi nowymi informacjami. Nawiązując do niej będziemy chcieli wykazać, że na początku dekady lat 90. mieliśmy w Polsce do czynienia z radykalnym zerwaniem dotychczasowego „reglamentacyjnego” paradygmatu polityki migracyjnej, a następnie z tworzeniem jej nowego układu i przeszło 15-letnim jego funkcjonowaniem. Podkreślamy trzy jego właściwości. Pierwsza z nich mówi o tym, że nie emigracja z Polski jako dominujące liczebnie zjawisko w sytuacji migracyjnej kraju w omawianym okresie, lecz imigracja i pojawienie się w naszym kraju różnych kategorii cudzoziemców było i pozostaje nadal głównym bodźcem kształtowania się polityki państwa w dziedzinie migracji. Druga wskazuje na podstawowe znaczenie dla tworzenia i funkcjonowania dla tej polityki resortu zajmującego się sprawami wewnętrznymi. Łączyło się to z preferencją dla rozwoju prawa, procedur i mechanizmów instytucjonalnych (rozumianych jako współpraca w ramach administracji rządowej) związanych z kontrolą i bezpieczeństwem migracji, kosztem szerszej dyskusji o celach i kierunkach polityki migracyjnej państwa. Trzecia zaś dotyczy „praktycznego” rozumienia polityki migracyjnej, która skupiała się rozwiązywania kwestii związanych z migracjami w kategoriach administracyjnych, związanych z oceną funkcjonowania procedur prawnych i narzędzi instytucjonalnych. Utrudniało to z jednej strony funkcjonowanie polityki migracyjnej w Polsce i skuteczne rozwiązywanie nowych wyzwań migracyjnych, ale z drugiej strony ułatwiało szybkie przejmowanie międzynarodowych i europejskich (unijnych) rozwiązań prawnych. Pytanie, jakie sobie zadajemy na koniec artykułu brzmi, czy reakcje władz polskich na „kryzys migracyjny” w Europie począwszy od połowy 2015 r. stanowią kontynuację dotychczasowego paradygmatu, czy też są one zapowiedzią jego zmiany lub też nawet radykalnego zerwania.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK]

Wybrane pozycje literatury na ten temat:

Malinowski Rubio, Maria Paula. 2012. Dyskurs polityczny wokół imigracji w Polsce. Studia „Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 2, s. 135-163.

Pawlak, Mikołaj. 2013. Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3, s. 97-121.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Referat Sławomira Łodzińskiego oraz Marka Szonerta (28 IV) została wyłączona

Termin nadsyłania propozycji referatów na Zjazd Socjologiczny minął 8 kwietnia 2016 r.

8 kwietnia minął termin składania propozycji referatów na XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Do grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wpłynęło wiele interesującyh zgłoszeń. Zapowiadają się bardzo interesujące obrady!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Termin nadsyłania propozycji referatów na Zjazd Socjologiczny minął 8 kwietnia 2016 r. została wyłączona

Referat prof. Piotra Chmielewskiego oraz dra Jana Chmielewskiego (24 III)

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką teorii i badań instytucjonalnych na najbliższe spotkanie naszego cyklu seminaryjnego, na którym wystąpienie: „Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne i ogólnospołeczne korzyści – Jurgów, wieś Polskiego Spisza” wygłoszą prof. Piotr Chmielewski (Katedra Nauk Społecznych ALK) oraz dr Jan Chmielewski (Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjno-Gospodarczego, Kolegium Prawa ALK). Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem referatu.

Pierwszy głos w dyskusji przedstawi prof. Antoni Z. Kamiński.

Spotkanie odbędzie się 24. marca (czwartek) w sali seminaryjnej ISP PAN. Początek o godzinie 13:00.

Dodatkowa literatura:

Chmielewski Piotr, 2012, Podejście do problemów dobra wspólnego w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Na przykładzie zarządzania wspólnym zasobami przez społeczności lokalne, w: Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Chmielewski Piotr, 2013, Elinor Ostrom. Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych, „Decyzje”, nr 20.

Ostrom Elinor, 1990, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge. [Wyd. polskie: Ostrom Elinor, 2013, Dysponowanie wspólnymi zasobami, tłum. Zofia Wiankowska-Ładyka. Wolters Kluwer, Warszawa.]

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat prof. Piotra Chmielewskiego oraz dra Jana Chmielewskiego (24 III) została wyłączona